EBI 15/2016: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402? zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji oraz dodatkowy załącznik.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 30.06.16 – Ogłoszenie

ZWZ 30.06.16 – Projekty Uchwał

ZWZ 30.06.16 – Struktura Kapitału Zakładowego

ZWZ 30.06.16 – Formularz Pełnomocnictwa

ZWZ 30.06.16 – Załącznik – Tekst Jednolity Statutu Novavis