ESPI 5/2015: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz dodatkowy załącznik.

Załączniki
Plik Opis
ZWZ_30.06.15_-_Ogloszenie.pdf Ogłoszenie
ZWZ_30.06.15_-_Projekty_Uchwal.pdf Projekty Uchwał
ZWZ_30.06.15_-_Formularz_Pelnomocnictwa.pdf Formularz Pełnomocnictwa
ZWZ_30.06.15_-_Zalacznik_-_Tekst_Jednolity_Statutu_Novavis.pdf Tekst Jednolity Statutu Novavis