ESPI 7/2015: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku:

1. Marshall Nordic Limited
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1 762 500
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 762 500
– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 68,15%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 36,62%

2. Wojciech Żak
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 823 793
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 823 793
– % udział w liczbie głosów obecnych na ZWZ: 31,85%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 17,12%

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 2 596 293 akcji, które uprawniają do wykonania 2 596 293 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 53,95% kapitału akcyjnego Spółki.

Obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było dwóch akcjonariuszy, posiadających w sumie 2 586 293 akcji, które uprawniają do wykonania 2 586 293 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 53,74% kapitału akcyjnego Spółki.