ESPI 6/2021: Rejestracja akcji serii D i E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Temat:

Rejestracja akcji serii D i E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2021 roku powziął informację ze strony Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych („KDPW”), że w odpowiedzi na wniosek Spółki, KDPW wydał Oświadczenie numer 767/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku, w którym poinformował o zawarciu umowy z Emitentem o rejestrację w depozycie 2 062 500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3 609 375 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E (łącznie 5 671 875 sztuk akcji zwykłych na okaziciela) pod kodem ISIN PLNVVIS00040. Rejestracja akcji serii D oraz akcji serii E na zasadach określonych w §69a Regulaminu KDPW nastąpi w dniu 11 czerwca 2021 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu