ESPI 7/2020: Odstąpienie od znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 5/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A.”) z dnia 22 maja 2020 roku, Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2020 roku Emitent złożył oświadczenie o odstąpieniu od przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w CAC PV spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostało skierowane do Funduszu Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu