ESPI 8/2020: Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał od Funduszu Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) pisemne Wezwanie do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży 27.000 udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, datowane na dzień 19 czerwca 2020 roku. Emitent zajmie stanowisko w przedmiocie powyższego wezwania po dokonaniu analizy stanu prawnego i przekaże je do publicznej wiadomości w kolejnym raporcie bieżącym.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu