ESPI 8/2014: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 4 grudnia 2014 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz dodatkowe załączniki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
Plik Opis
NWZ_04.12.14_-_Formularz_Pelnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa
NWZ_04.12.14_-_Ogloszenie.pdf Ogłoszenie
NWZ_04.12.14_-_Projekty_Uchwal.pdf Projekty uchwał
NWZ_04.12.14_-_Zalacznik_-_Regulamin_Rady_Nadzorczej.pdf Załącznik – Regulamin Rady Nadzorczej
NWZ_04.12.14_-_Zalacznik_-_Tekst_Jednolity_Statutu_Novavis.pdf Załącznik – Tekst jednolity statutu Novavis S.A.