ESPI 10/2014: Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 04.12.2014 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 4 grudnia 2014 r.:

1. Marshall Nordic Limited
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1130000 akcji
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1130000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 64,57%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 41,09%

2. Wojciech Żak
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 520000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 520000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 29,71%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 18,91%

Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 1750000 akcji, które uprawniają do wykonania 1750000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 63,64% kapitału akcyjnego Spółki.

Obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 1750000 akcji, które uprawniają do wykonania 1750000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 63,64% kapitału akcyjnego Spółki.