EBI 7/2022: Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 25.04.2022 roku decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmieniony został adres siedziby Spółki:

Aktualny adres siedziby: ul. Św. Bonifacego 92 lok. 6, 02-940 Warszawa

Poprzedni adres siedziby: ul. Konstancińska 11, 00-942 Warszawa

Podstawa prawna:

 § 3 ust. 1 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.