EBI 15/2022: Raport kwartalny za II kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki VOOLT S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Karmelita – Prezes Zarządu


Załączniki:

Raport Kwartalny VOOLT S.A. za II Q 2022.pdf