EBI 16/2022: Rezygnacja Członka Zarządu VOOLT S.A.

Zarząd VOOLT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2022 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone przez Pana Piotra Karmelitę, Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOOLT S.A. delegowanego od dnia 16 lipca 2022 roku do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Piotr Karmelita złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, tym samym powrócił do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOOLT S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Piotr Karmelita – Członek Zarządu