ESPI 1/2014: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Novavis S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz dodatkowe załączniki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki
Plik Opis
ZWZ_25.04.14_-_Ogloszenie.pdf Ogłoszenie
ZWZ_25.04.14_-_Projekty_Uchwal.pdf Projekty Uchwał
ZWZ_25.04.14_-_Formularz_Pelnomocnictwa.pdf Formularz Pełnomocnictwa
ZWZ_25.04.14_-_Zalacznik_-_Tekst_Jednolity_Statutu_Novavis.pdf Tekst Jednolity Statutu
ZWZ_25.04.14_-_Zalacznik_-_Regulamin_WZA.pdf Regulamin WZA