ESPI 3/2014: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. z dn. 25.04.2014 r.

Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 25 kwietnia 2014 r.:

1. Marshall Nordic Limited
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 1265000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1265000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 61,56%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 47,78%

2. Wojciech Żak
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 690000
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 690000
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 33,58%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 25,09%

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarejestrowało się pięciu akcjonariuszy, posiadających w sumie 2104000 akcji, które uprawniają do wykonania 2104000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 76,51% kapitału akcyjnego Spółki.

Obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki było trzech akcjonariuszy, posiadających w sumie 2055000 akcji, które uprawniają do wykonania 2055000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. Ich akcje stanowią 74,72% kapitału akcyjnego Spółki.