ESPI 2/2015: Korekta raportu ESPI nr 11/2015

Zarząd Spółki Novavis S.A. informuje, że w raporcie bieżącym ESPI z dnia 9 kwietnia 2015 roku o numerze 11/2015 i temacie „Nabycie akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu”, wystąpiła pomyłka redakcyjna w numeracji raportu.

Było: Raport bieżący nr 11/2015
Powinno być: Raport bieżący nr 1/2015

W pozostałym zakresie treść przekazanego raportu pozostaje bez zmian.